AMS-projektet

Vi välkomnar fler till arbetsmarknaden

Är du intresserad av människor? Önskar du få en inblick i vård- och omsorgsområdet?

Då kan Björkkös sysselsättningsprojekt vara något för dig!

Ökad kunskap om social- och hälsovårdsbranschen

Innehållsrika och varierande dagar

Över 40 nöjda deltagare

Det här säger tidigare projektdeltagare

Om sysselsättningsprojektet

I samarbete med AMS driver Björkkö ett sysselsättningsprojekt sedan mars 2021. Målet med projektet är att få upp intresset för vård- och omsorgsområdet och i framtiden få flera som önskar jobba inom branschen. Detta då det idag redan finns ett skriande behov av social- och hälsovårdspersonal i samhället som förväntas öka framöver.

Som deltagare i Björkkös sysselsättningsprojekt ges du möjlighet att utveckla dig själv som person. Du får även insikt i olika arbeten inom vård- och omsorg samt nödvändiga förberedelser för att på sikt söka till studier eller arbeta inom området.

Innehållet i projektet kan vara följande:

- grunderna i arbetslivet

- motivation, livsglädje och ett aktivt liv

- äldreomsorg

- funktionsservice

- barnomsorg

Innehållet varvas med diskussioner, grupparbeten, studiebesök praktik, gästföreläsare, individuellt coachande samtal och gemensamma aktiviteter.

Du kan påverka innehållet enligt dina behov och intressen. Du erbjuds från start en "pröva-på-period" för att få en uppfattning om projektet är något för dig. Tillsammans med din kontaktperson på AMS utvärderas din första period och det beslutas om fortsättningen.

Lovisa Hagberg och Johanna Björkvall besöker radion för att berätta om AMS-projektet

Olika aktiviteter

Inom AMS-projektet håller vi olika aktivteter för barn- och äldre. Vi har bl a haft sommarläger för barn med särskilda behov samt olika dagsaktiviteter för äldre.

Här en bild från en av våra sommaraktiviteter som fångades på bild av fotograf Niclas Nordlund. Här hade vi anordnat en cruisingrunda för de äldre.