Våra tjänster

En enklare vardag för alla

Våra tjänster riktar sig mot social- och funktionsserviceområdet samt den privata sjukvården.

Vår målgrupp är kunder i alla åldrar. Företaget strävar efter att ha högkvalitativa tjänster för att komplettera och stöda det som idag erbjuds kommunalt och offentligt. Vår vision är att förebygga ohälsa och öka vålmåendet för våra kunder.

Vi erbjuder en gratis konsultation för att kartlägga dina eller dina närståendes behov av service.

Hemservice

 • Hemservice är det man behöver för att klara av sin vardag. Hjälpen kan innehålla allt från hjälp med ärenden, promenader, hygien, matlagning, klädvård, följeslagare till läkarbesök mm.
 • Hemservice kan också vara en person som umgås över en kopp kaffe, för att bidra med trygghet, gemenskap och socialt umgänge.
 • Björkkö erbjuder även avlastning för närståendevårdare, så att de kan ges andrum och samla ny kraft i den stundtals utmanande vardagen. Vi kommer då hem till er och hjälper till enligt behov och önskemål. Allt detta görs i en nära relation med både närståendevårdaren och den som får vård i hemmet.

Hemsjukvård

 • Hemsjukvård innebär medicinska insatser i det egna hemmet. Vi erbjuder t ex medicindelning, såromläggning, receptförnyelse, blodtrycksmätning, blodsockermätning mm.
 • I vårt team arbetar både sjukskötare och erfarna närvårdare.
 • Hemsjukvårdstjänsterna går även att kombinera med övriga tjänster enligt dina önskemål.

Insatser för barnfamiljer

 • Om en familj har svårigheter att klara av det dagliga livet, t.ex skötsel av barnen, akuta eller långvariga kriser, kan vi hjälpa familjen att klara sig genom detta.
 • Som övervakare i olika familjesammanhang kan vi hjälpa till med överlämning av barnet från den ena föräldern till den andra. Fokus är att se samt höra både barnet och föräldrarna för att kunna stötta på bästa sätt.
 • Vi kan agera intressebevakare för barnets talan i föreskrivna uppdrag. Där utreder vi barnets önskemål och åsikter och framför den bästa lösningen. Vi kan delta i förhandlingar inom barnskyddet eller i rättegångar.

Hemservice för barnfamiljer

 • Vi stödjer familjen i olika utmanande situationer i vardagen, till exempel på grund av sjukdom eller skada.
 • Om det finns behov av barnpassning efter skoltid eller på helger så kan vi hjälpa till. Vi stöder med allt från lekstunder till nattning. Det finns också möjlighet att bistå med tjänster så som matlagning, hushållssysslor, läxhjälp mm.

Nuotti-coachning

 • Nuotti-coachning är en yrkesinriktad rehabilitering med låg tröskel för unga i åldern 16 - 29 år och kräver inte skriftlig ansökan eller läkarutlåtande.
 • Tjänsten är avsedd för unga vars funktionsförmåga är väsentligt försämrad. Vanligt förekommande utmaningar kan exempelvis vara svårigheter i att planera sin framtid, bristande motivation i vardagen, inledning eller fortsättning av studier samt att få in en fot i arbetslivet.
 • Tjänsten är kostnadsfri för den unga och en muntlig ansökan görs genom ett samtal till FPA på tel. 020 692205. Det går även bra att som professionell ta kontakt tillsammans med den unga.

Neuropsykiatrisk coachning (NEPSY)

 • Björkkö AB erbjuder neuropsykiatrisk coachning (NEPSY). Coachningen passar barn, unga och vuxna som upplever olika hinder i vardagen, t ex för dig med autism eller ADHD.
 • Vi jobbar tillsammans med utmaningar i vardagen, det kan vara allt ifrån att stärka ditt självförtroende, se över eventuell problematik i skola och arbete samt övrig social träning. Allt utifrån vad just du behöver för stöd och hjälp.
 • Ansökan om betalningsförbindelse för tjänsten kan göras på flera sätt, ta kontakt så berättar vi mera! Det går även att få tjänsten privat vilket innebär att kunden själv står för kostnaden.

Min egen väg

 • Björkkö Ab är serviceleverantör för Min Egen Väg. Detta är en neuropsykiatrisk rehabiliteringstjänst som erbjuds via FPA.
 • Rehabiliteringen kan ges till den unga/unga vuxna om denne har en autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergerssyndrom) eller om den unga/unga vuxna har aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD). Utöver detta kan du ha en diagnostiserad psykiatrisk störning som du får behandling för inom hälso- och sjukvården.
 • Min egen väg är avsedd för personer som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering. Rehabiliteringen pågår i högst ett år åt gången och i detta ingår 27 individuella möten, 10 gruppmöten och 1–2 gruppmöten med närstående.

Socialpedagogisk hästverksamhet

 • Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny rehabiliterande och/eller förebyggande verksamhetsform.
 • Syfte är att förebygga marginalisering samt stöda välmående och socialt tillväxt.
 • Basen är gemenskap, upplevelse, funktionalitet och dialog.

Kommuner

 • Vi erbjuder hjälp inom barnskydd och äldreomsorg till kommunerna. Vi sköter administration och kan hjälpa till med allt från schemaläggning till bokslutsfrågor.
 • Vi erbjuder även fortbildning och kurser för personal inom hälso- och socialvården. Vi kan komma ut och hålla det på plats hos er. Skicka oss önskemål om vad just ni behöver så levererar vi en offert.

Personalhandledning

 • Björkkö AB erbjuder handledning för personal som arbetar inom social- och hälsovården.
 • Sker det stora förändringar inom er verksamhet eller känner ni slitningar?
 • Vi erbjuder er konsultation för att lösa era utmaningar i arbetet. Vi kan erbjuda er handledning för att skapa bättre stämning, välmående och mer stabilitet på er arbetsplats.