Björkkö Finland

Våra tjänster

Våra tjänster riktar sig främst mot social- och funktionsserviceområdet och vår målgrupp är kunder i alla åldrar.

Företaget strävar efter att upprätthålla högkvalitativa tjänster för att komplettera och stöda det som idag erbjuds kommunalt och offentligt.

Vår vision är att förebygga ohälsa och sträva efter mera välmående för våra kunder.

Vi erbjuder en gratis konsultation för att kartlägga dina eller dina närståendes behov av service.

Nuotti-coachning

 • Nuotti-coachning är en yrkesinriktad rehabilitering med låg tröskel för unga i åldern 16 - 29 år och kräver inte skriftlig ansökan eller läkarutlåtande.
 • Tjänsten är avsedd för unga vars funktionsförmåga är väsentligt försämrad. Vanligt förekommande utmaningar kan exempelvis vara svårigheter i att planera sin framtid, bristande motivation i vardagen, inledning eller fortsättning av studier samt att få in en fot i arbetslivet.
 • Tjänsten är kostnadsfri för den unga och en muntlig ansökan görs genom ett samtal till FPA på tel. 020 692205. Det går även bra att som professionell ta kontakt tillsammans med den unga.
 • Tjänsten erbjuds i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) och Östra Nyland.

Neuropsykiatrisk coachning (NEPSY)

 • Vi erbjuder dig som behöver svenskspråkig neuropsykiatrisk coachning (NEPSY) i västra Nyland och huvudstadsregionen.
 • Coachningen passar barn, unga och vuxna som upplever olika hinder i vardagen, t ex för dig med autism eller ADHD.
 • Vi jobbar tillsammans med utmaningar i vardagen, det kan vara allt ifrån att stärka ditt självförtroende, se över eventuell problematik i skola och arbete samt övrig social träning. Allt utifrån vad just du behöver för stöd och hjälp.
 • Ansökan om betalningsförbindelse för tjänsten kan göras på flera sätt, ta kontakt så berättar vi mera! Det går även att få tjänsten privat vilket innebär att kunden själv står för kostnaden.

Tjänster åt offentliga sektorn

 • Vi kan bistå med svenskspråkig expertis exempelvis inom funktionshinderservice och äldreomsorg. Vi sköter administration och kan hjälpa till med allt från schemaläggning till bokslutsfrågor.
 • Vi erbjuder även fortbildning och kurser för personal inom hälso- och socialvården. Vi kan komma ut och hålla det på plats hos er. Skicka oss önskemål om vad just ni behöver så levererar vi en offert.

Personalhandledning

 • Björkkö AB Finland erbjuder handledning på svenska för personal som arbetar inom social- och hälsovården.
 • Sker det stora förändringar inom er verksamhet eller känner ni slitningar?
 • Vi erbjuder er konsultation för att lösa era utmaningar i arbetet.
 • Vi kan erbjuda er handledning för att skapa bättre stämning, välmående och mer stabilitet på er arbetsplats.

Skräddarsydda sociala tjänster på svenska

 • Har du behov av en skräddarsydd lösning för din eller din anhörigas livssituation? Björkkö AB Finland hjälper er gärna att lösa situationen.
 • Vi erbjuder svenskspråkiga individuella och skräddarsydda lösningar inom det sociala området enligt behov, både som engångs- och regelbundna uppdrag.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta Björkkö Finland

Förnamn

Efternamn

Ditt telefonnummer

E-postadress

Ämne

Meddelande