Integritetspolicy

Sedan 2019-01-01 använder Björkkö Ab Google Analytics och samlar in data i enlighet med de användarinställningar som du som användare har angett i dina inställningar i Google. De hanterar endast nödvändiga uppgifter och i enlighet med de dataskyddskrav som gäller. För mer information, se respektive leverantörs dataskyddspolicy.

Vad gör vi med din information?

Samtliga användares besöksstatistik analyseras för att förbättra kvaliteten på webbplatsen

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Björkkö Ab delar inte ut informationen till någon tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas inom Åland, Finland.

Vi delar den aldrig vidare till någon tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Så länge vi behöver för att genomföra och upprätthålla den tjänst du beställt.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du kan be oss radera alla personuppgifter vi har om dig.
Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies på vår hemsida. För mer information om hur cookies fungerar, se vår vår cookie policy.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Vi reserverar oss rätten att ändra denna dataskyddspolicy när som helst.