Våra tjänster

Våra tjänster riktar sig mot den öppna socialvården och vår målgrupp är kunder i olika åldrar. Företaget strävar efter att höja kvaliteten av de sociala tjänsterna för att komplettera och stöda det som idag erbjuds på kommunal nivå. Visionen är att förebygga ohälsa hos den åländska befolkningen.

Vi erbjuder en gratis konsultation för att kartlägga dina eller dina närståendes behov av service.

Stöd i hemmet

 • Stöd  i hemmet kan vara allt från hjälp med ärenden, matlagning, klädvård mm. 
 • Det kan även vara bra att ha en stödperson som finns där och samtalar, sitter ner över en kopp kaffe och umgås eller bara finns för trygghetens skull. 
 • Stödet byggs upp på basen av ditt behov och önskemål.
 • Boka kostnadsfri konsultation »

Hemtjänst

 • Hemtjänst innebär det som man behöver för att klara sin vardag och få hjälp.
 • Det kan innefatta dusch och bad, utepromenader, följeslagare vid läkarbesök m.m.
 • Vi jobbar även med avlastning för närståendevårdare, så att de kan ges andrum i sin vardag och samla ny kraft i den stundtals utmanande vardagen. Då kommer vi till hemmet och hjälper till enligt behov och önskemål i nära relation med både närståendevårdaren och den som får vård i hemmet.
  Boka kostnadsfri konsultation »
  • Hemtjänst innebär det som man behöver för att klara sin vardag och få hjälp.
  • Det kan innefatta dusch och bad, utepromenader, följeslagare vid läkarbesök m.m.
  • Vi jobbar även med avlastning för närståendevårdare, så att de kan ges andrum i sin vardag och samla ny kraft i den stundtals utmanande vardagen. Då kommer vi till hemmet och hjälper till enligt behov och önskemål i nära relation med både närståendevårdaren och den som får vård i hemmet.
   Boka kostnadsfri konsultation »

Hemsjukvård

 • Medicindelning, såromläggning, receptförnyelse, blodtrycksmätning, blodsockermätning mm.
 • Vi har sjukskötare och närvårdare i vårt arbetsteam.
 • Detta går även att kombinera med våra övriga tjänster om du önskar
  Boka kostnadsfri konsultation »

Barnskydd

 • Om en familj har svårigheter att klara av det dagliga livet, t.ex. vårdnaden om barnen, akuta eller långvariga kriser, kan vi hjälpa familjen att klara sig igenom svårigheterna. 
 • Som övervakare kan vi överlämna barnet från den ena föräldern till den andra där fokus ligger på att se samt höra både barnet och föräldrarna för att kunna stötta barnet på bästa sätt. 
 • Vi kan agera intressebevakare för barnets talan i föreskrivna uppdrag där vi utreder barnets önskemål och åsikter och framför den bästa lösningen för barnet. Vi kan delta i förhandlingar inom barnskyddet eller i rättegångar.
  Boka kostnadsfri konsultation »
 • Om en familj har svårigheter att klara av det dagliga livet, t.ex. vårdnaden om barnen, akuta eller långvariga kriser, kan vi hjälpa familjen att klara sig igenom svårigheterna. 
 • Som övervakare kan vi överlämna barnet från den ena föräldern till den andra där fokus ligger på att se samt höra både barnet och föräldrarna för att kunna stötta barnet på bästa sätt. 
 • Vi kan agera intressebevakare för barnets talan i föreskrivna uppdrag där vi utreder barnets önskemål och åsikter och framför den bästa lösningen för barnet. Vi kan delta i förhandlingar inom barnskyddet eller i rättegångar.
  Boka kostnadsfri konsultation »

Barnfamiljer

 • Vi stödjer familjen i olika utmanande situationer i vardagen, till exempel på grund av sjukdom eller skada.
 • Det kan finnas behov till barnpassning efter skoltid eller över helgen. Vi kan hjälpa till med allt från att passa barnen till lekstunder och nattning. Det finns även möjlighet att bistå med tjänster så som matlagning och läxhjälp.
  Boka kostnadsfri konsultation »

Socialpedagogisk hästverksamhet

 • Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny rehabiliterande och/eller förebyggande verksamhetsform.
 • Syfte är att förebygga marginalisering samt stöda välmående och socialt tillväxt.
 • Basen är gemenskap, upplevelse, funktionalitet och dialog.
  Boka kostnadsfri konsultation »
 • Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny rehabiliterande och/eller förebyggande verksamhetsform.
 • Syfte är att förebygga marginalisering samt stöda välmående och socialt tillväxt.
 • Basen är gemenskap, upplevelse, funktionalitet och dialog.
  Boka kostnadsfri konsultation »

Kommuner

 • Vi erbjuder hjälp inom barnskydd och äldreomsorg till kommunerna. Då det är hög belastning och den egna personalen inte hinner med kan vi hjälpa till. Vi sköter administration och kan hjälpa med allt från schemaläggning till bokslutsfrågor.
 • Vi erbjuder även fortbildning och kurser för personal inom hälso- och socialvården. Vi kan komma ut och hålla det på plats hos er. Skicka oss önskemål om vad just ni behöver för fortbildning så levererar vi en offert enligt det.
 • Avtalsfrågor och uträknande av avgifter inom socialvården kan många gånger ta mycket tid. Där kan ni konsultera oss och vi kan ta över delar av det som er verksamhet kräver för kortare eller längre perioder.
  Boka kostnadsfri konsultation »

Coaching för personal

 • Från och med februari 2019 erbjuder Björkkö Ab coaching för personal inom hälso- och socialvården.
 • Är det slitningar på arbetsplatsen?
 • Sker det stora förändringar inom verksamheten?
 • Mår personalen sämre under perioder?
 • Vi kan erbjuda coaching för att skapa bättre stämning, välmående och förhoppningsvis mer stabilitet på arbetsplatsen.
  Boka kostnadsfri konsultation »
 • Från och med februari 2019 erbjuder Björkkö Ab coaching för personal inom hälso- och socialvården.
 • Är det slitningar på arbetsplatsen?
 • Sker det stora förändringar inom verksamheten?
 • Mår personalen sämre under perioder?
 • Vi kan erbjuda coaching för att skapa bättre stämning, välmående och förhoppningsvis mer stabilitet på arbetsplatsen.
  Boka kostnadsfri konsultation »

NUOTTI- coaching

 • Från och med den 1.4.2020 är Björkkö Ab serviceproducenter av NUOTTI coaching. Det är folkpensionsanstalten (FPA) som är uppdragsgivare för detta.
 • NUOTTI-coachning innebär yrkesinriktad rehabilitering med låg tröskel för unga i åldern 16–29 år (FRPL 7 a §). För att söka till NUOTTI-coachning krävs varken läkarutlåtande eller ansökan.
 • NUOTTI-coachningen är avsedd för unga vars funktionsförmåga är väsentligt försämrad. En försämring inom något delområde av funktionsförmågan gör det svårt eller omöjligt för den unga att planera sin framtid, att börja studera eller komma ut i arbetslivet eller att fortsätta sina studier.
 • Syftet med NUOTTI-coachningen är att få den unga att intressera sig för sin livssituation, sina färdigheter och styrkor och få honom eller henne att börja planera sin framtid och rikta in sig på studier eller arbete.
  Boka kostnadsfri konsultation »
 • Från och med den 1.4.2020 är Björkkö Ab serviceproducenter av NUOTTI coaching. Det är folkpensionsanstalten (FPA) som är uppdragsgivare för detta.
 • NUOTTI-coachning innebär yrkesinriktad rehabilitering med låg tröskel för unga i åldern 16–29 år (FRPL 7 a §). För att söka till NUOTTI-coachning krävs varken läkarutlåtande eller ansökan.
 • NUOTTI-coachningen är avsedd för unga vars funktionsförmåga är väsentligt försämrad. En försämring inom något delområde av funktionsförmågan gör det svårt eller omöjligt för den unga att planera sin framtid, att börja studera eller komma ut i arbetslivet eller att fortsätta sina studier.
 • Syftet med NUOTTI-coachningen är att få den unga att intressera sig för sin livssituation, sina färdigheter och styrkor och få honom eller henne att börja planera sin framtid och rikta in sig på studier eller arbete.
 • Boka kostnadsfri konsultation »

Min egen väg

 • Björkkö Ab är serviceleverantör för Min Egen Väg
 • Detta är en neuropsykiatrisk rehabiliteringstjänst som erbjuds via FPA
 • Tjänsten riktar sig till ungdomar/unga vuxna med autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergerssyndrom) och ADHD eller ADD.
 • Min egen väg är avsedd för personer som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering. Rehabiliteringen pågår i högst ett år åt gången och i detta ingår 27 individuella möten, 10 gruppmöten och 1-2 gruppmöten med närstående.
 • Mera information: https://www.kela.fi/web/sv/min-egen-vag
  Boka kostnadsfri konsultation »
 • Björkkö Ab är serviceleverantör för Min Egen Väg
 • Detta är en neuropsykiatrisk rehabiliteringstjänst som erbjuds via FPA
 • Tjänsten riktar sig till ungdomar/unga vuxna med autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergerssyndrom) och ADHD eller ADD.
 • Min egen väg är avsedd för personer som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering. Rehabiliteringen pågår i högst ett år åt gången och i detta ingår 27 individuella möten, 10 gruppmöten och 1-2 gruppmöten med närstående.
 • Mera information: https://www.kela.fi/web/sv/min-egen-vag
  Boka kostnadsfri konsultation »

Många av våra tjänster är momsfria och förutom det är du även berättigad till hushållsavdrag på 60%. Detta hjälper vi dig med!